BÆREKRAFT

Vårt Engasjement for en Bedre Fremtid 

Vi i Fiskebeck Håndverk er stolte av vårt engasjement for bærekraftig bygging. Vi forstår at byggebransjen spiller en avgjørende rolle i å forme vår fremtid, og derfor har vi forpliktet oss til å lede an når det gjelder å minimere miljøpåvirkningen, styrke samfunnet og sikre langsiktig økonomisk levedyktighet.

Våre Kjerneverdier: 

Bærekraftige Materialer: Vi prioriterer bruk av bærekraftige materialer som reduserer avfall, utnytter resirkulerte og fornybare ressurser, og har et lavt karbonavtrykk. 

Energieffektivitet: Vi tilbyr våre kunder energieffektive løsninger og produkter, med fokus på isolasjon, smarte energistyringssystemer, og bruk av fornybar energi 

Avfallshåndtering: Vi reduserer avfall ved å gjenbruke og resirkulere materialer, og vi streber etter å minimere avfall under byggeprosessen 

Design for Levetid og Tilpasning: Våre bygg er designet for å vare og kan tilpasses endrede behov over tid, for å unngå unødvendig riving og nybygging. Vi bruker innovative og bærekraftige løsninger med stort fokus på miljøvennlighet.

Lokasjon og Transport: Vi velger bærekraftige løsninger som har det minst totale karbonavtrykk inkludert frakt. Vi oppfordrer våre ansatte til og sykle eller samkjøre til arbeidsplassen.

Samfunnsengasjement: Vi arbeider for at vårt lokale samfunn vil vokse og gro.

Våre ansatte er ryggraden i vår virksomhet, og vi verdsetter deres bidrag og innsats på det høyeste. Vi har en klar forpliktelse til å fremme samhold og faglig utvikling blant våre team, da vi mener at dette er nøkkelen til vår suksess.

Samhold: Vi tror på styrken i samholdet. Gjennom samarbeid, respekt og støtte for hverandre skaper vi en positiv og inkluderende arbeidskultur. Vårt mål er å bygge sterke bånd mellom våre ansatte, som går utover profesjonelle forhold. Dette samholdet er det som gjør oss til et team, og det gir oss styrke til å møte utfordringer sammen.

Faglig Utvikling: Vi er fast bestemt på å hjelpe våre ansatte med å utvikle seg og vokse faglig. Vi tilbyr muligheter for opplæring, kurs og workshops som styrker deres ferdigheter og kompetanse. Dette gir ikke bare fordeler for den enkelte ansatte, men det er også en investering i vår organisasjon. Våre motiverte og kompetente ansatte er i stand til å levere høy kvalitet og oppnå suksess i våre prosjekter. 

Motivasjon og Suksess: Ved å fremme samhold og faglig utvikling, skaper vi motiverte ansatte som er dedikert til vårt felles mål om suksess. Dette engasjementet kommer til uttrykk i vårt arbeid, våre resultater og vår evne til å overvinne utfordringer. Vi er stolte over å ha ansatte som er aktive bidragsytere til vår organisasjons suksess.

Våre medarbeidere er ikke bare ansatte; de er våre mest verdifulle ressurser. Ved å dyrke samhold og faglig utvikling innenfor vårt team, sikrer vi at vi har det sterke fundamentet som er nødvendig for å oppnå våre mål og trives som organisasjon. 

HMS og Bærekraft

Vi er forpliktet til å integrere HMS-prinsipper i alle aspekter av vårt arbeid. Dette inkluderer å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte, samtidig som vi tar ansvar for miljøpåvirkningen av våre prosjekter. HMS går hånd i hånd med bærekraft; vi tar forholdsregler for å beskytte helse, miljø og sikkerhet, og vi forplikter oss til å minimere negativ innvirkning på planeten.

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn, godkjent våtromsbedrift og godkjent lærlingebedrift. Alt dette for å øke kvaliteten og kunnskapen til våre ansatte.